น้องโอเปียว
น้องโอเปียว
แก้ไขเสริมจมูก โดยรองกระดูกหลังหู เพื่อให้ได้ทรงสวย เน้นปลายยาว และแก้ไขหน้าอก ทรงกลม ขนาด 400 CC ซิลิโคนเกรดพรีเมี่ยมรุ่นใหม่

https://web.facebook.com/DRgreechat/videos/pcb.1630764377020957/1630728327024562/?type=3&theater