การตกแต่งปีกจมูก
การตกแต่งปีกจมูก
โดยทั่วไปคนทางเอเชียมีปีกจมูกที่ใหญ่และกว้าง การตัดปีกจมูกให้เล็กลงก็เป็นองค์ประกอบที่สามารถทำให้รูปทรงจมูกดูดีขึ้นด้วยการทำปีกจมูกให้เล็กลงหรือแคบลง ให้สมสัดส่วนของใบหน้า แต่ถ้าปีกจมูกกว้างก็จะดูดีน้อยกว่าคนที่มีปีกจมูกเล็ก

การตัดปีกจมูกสามารถทำได้หลายแบบ ส่วนมากที่นิยม คือ ทำให้รูจมูกแคบเข้ามาเล็กน้อย ทั้งนี้ต้องดูพื้นฐานเดิมว่ามีปีกจมูกหนาหรือมีรูจมูกแคบ ๆ ก็ไม่สามารถตัดแต่งปีกจมูกได้ จะทำได้ในกรณีคนไข้ที่มีรูจมูกกว้าง เนื่องจากการตัดปีกจมูกให้ม้วนเข้าข้างในจะทำให้รูจมูกแคบลง   ดั้งนั้นจึงต้องวิเคราะห์ปัญหากับแพทย์ให้เข้าใจในเรื่องดังกล่าว ส่วนผลแทรกซ้อนของการตัดปีกจมูก คือ จะมีแผลเป็นหรือในกรณีซึ่งตัดปีกจมูกไม่เหมาะสม จะทำให้รูจมูกแคบเกินไปทำให้ฐานจมูกเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่สวย แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคต่าง ๆ ของแพทย์ ส่วนคนที่รูจมูกแคบและต้องการให้ปีกจมูกเล็กลงก็สามารถทำได้แค่การผ่าตัดปีกจมูกให้บางลงเท่านั้น ไม่สามารถทำให้ปีกจมูกเล็กลงมากกว่าเดิมดังนั้นการตัดปีกจมูกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการตัดปีกจมูก ซึ่งจะทำให้รูปทรงของจมูกนั้นดูสวยขึ้น