การทำตาบน
การทำตาบน
การทำตาใน Case การทำศัลยกรรมตกแต่งนั้นจะแบ่งเป็นการทำตาบนและตาล่าง การทำเปลือกตาบนมักจะทำในวัยมากแล้วก็จะเป็นการแก้ไขหนังตาตกหรือตา 2 ชั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ว่าหนังตาหย่อนมากน้อยแค่ไหนมีไขมันหรือไม่

โดยเฉพาะไขมันบริเวณหัวตาหรือกลางตา หรือหางตา มากน้อยไม่เท่ากันและจะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันก็คือ คิ้วที่หย่อนทั้ง 2 ข้าง บางข้างก็หย่อนมากหย่อนน้อยไม่เท่ากันอีก คิ้วที่หย่อนจะเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้หนังตาหย่อน เปลือกตาหย่อนในคนที่อายุสูงมากขึ้น ขณะที่ปัญหาหลักของในคนอายุน้อยจนถึงคนอายุ 30 ปี นั้น การไม่มีชั้นตาอาจเกิดจาก การมีไขมันมากไปหรือชั้นตาเล็กเกินไป ทำให้ดวงตาดูไม่สดใส การเก็บหนังตาโดยทั่วไปแล้วไม่ได้ทำให้ดวงตาดูโต เพราะว่าเมื่อเราเก็บหนังตาออกไปแล้วจะทำให้ชั้นตาดูสวยขึ้น การเขียนตกแต่งตาก็ง่ายขึ้นทำให้ดูเหมือนดวงตาดูโตขึ้น การทำตาในกรณีดังกล่าวนี้มี 2 แบบ ได้แก่ การกรีดตา และแบบวิธีเย็บเป็นจุด 3 จุด

1) กรณีเย็บเป็นจุด 3 จุด มักจะทำให้ในกรณีที่หย่อนไม่มากและมีไขมันน้อย ในคนที่มีอายุน้อยอาจจะเหมาะสม เนื่องจากว่าจะมีอาการบวมน้อยกว่าเพราะใช้วิธีการเย็บกะระยะให้ดี ๆ แล้วเย็บบริเวณที่เปลือกตา ใช้ไหมสอยบริเวณที่เจาะรูแล้วเย็บเข้าไปที่บริเวณผิวหนังที่มีไขมันให้ลงไปติดกล้ามเนื้อที่เปลือกตาแล้วก็ผูกด้วยไหมที่ใช้เย็บ ข้อดีของการเย็บเป็นจุด อาการบวมน้อยกว่าปกติ ข้อเสีย คือ การกระชับตาจะทำได้ยาก ถ้าคิ้ว 2 ข้างตกลงมาไม่เท่ากัน หรือมีไขมันที่เปลือกตามาก จะทำให้ชั้นตาที่เย็บไว้หลุดออกมา ทำให้ความแน่นน้อยลง จะเหมาะกับบุคคลที่ตาหย่อนไม่มากหรือคิ้วตกไม่มาก หรือไขมันน้อยและผลระยะยาวอาจจะมีชั้นตาหลุด 30 % ในระยะต่อไปได้ เป็นวิธีที่ทำกันมานาน ธรรมดา

2) การกรีดตา คือ การกะระยะของชั้นตาให้เหมาะสม ซึ่งแล้วแต่ว่าจะห่างจากขอบขนตานั้น ประมาณ 6-10 มิลลิเมตร ก็ได้แล้วความต้องการการหย่อนของหนังตาบนจึงทำการตัดหนังส่วนเกินออก เป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปและเทคนิคตรงนี้แพทย์แต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกัน จุดประสงค์ต้องการเอาหนังตาที่หย่อนออกไปหรือดูดไขมันส่วนเกินออกไปแต่ต้องระวัง ถ้ามีไขมันน้อยการเอาออกไปมากจะทำให้ตาลึกโบ๋ ทำให้ไม่สวยอย่างน้อยต้องเหลือไขมันไว้จุดกึ่งกลาง กรณีที่มีคนไข้เบ้าตาลึกก็ยังสามารถแก้ไขได้ โดยใช้เทคนิคเฉพาะสามารถแก้ไขแทนโดยเอาไขมันมาเติมให้เต็มขึ้นได้เช่นกัน เทคนิคเหล่านี้ชั้นตาต่างกันต้องคำนึงให้เหมาะสมอย่าให้ชั้นตาโตเกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรให้เล็กเกินไป หลังจากยุบบวมดีแล้วชั้นตาจะเหลือนิดเดียว ทำให้คนไข้รู้สึกว่าชั้นตาเล็กหรือเหมือนไม่ได้ทำ พอระยะเวลาผ่านไป 6 เดือนถึง 1 ปี ชั้นตาจะเล็กขึ้นไปอีกหรือถ้ามีคิ้วตกเพิ่มขึ้นก็แทบจะไม่เหลือชั้นตาที่ทำไว้ การทำชั้นตาต้องกะระยะให้พอดี เพราะว่าจะค่อย ๆ ยุบแล้วค่อย ๆ สวยขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการทำกรีดตาโดยทั่วไปนั้นบริเวณหัวตาก็จะให้เล็กส่วนหางตาก็จะโตขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่สามารถทดแทนกรณีผู้ป่วยที่คิ้วตกได้ ผู้ที่คิ้วตกมักจะชอบให้แพทย์ยกหางคิ้วให้ชี้ขึ้น การทำตาจะช่วยได้บางส่วน แต่ถ้าต้องการให้แก้ไขต้องดึงหางคิ้วขึ้นเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่า

 

ส่วนการทำเลเซอร์ตาในการผ่าตัดไม่ได้แปลว่าทำเลเซอร์แล้วไม่ต้องทำผ่าตัด เลเซอร์ที่ใช้ในการผ่าตัดเป็นเลเซอร์ คาบอไนออกไซด์ เหมือนการจี้ต่าง ๆ เพียงแต่เราเอาเลเซอร์มาใช้ห้ามเลือด กรณีใช้เลเซอร์กรีดผิวหนังจะมีขอบไหม้ของแผลมักจะไม่สวยเหมือนการใช้มีด และการใช้เลเซอร์ต้องมีเครื่องมือป้องกันดวงตาที่เหมาะสมด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วคนไข้จะเข้าใจว่าการผ่าตัด การใช้เลเซอร์จะดีกว่าการกรีดด้วยมีดแต่จริงๆแล้วเลเซอร์อยู่ในขั้นตอนของการผ่าตัด เพราะศัลยแพทย์ต้องห้ามเลือดจะมีเครื่องมือห้ามเลือดคือเครื่องมือจี้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ ปลอดภัยและตรงจุดดีกว่าการใช้เลเซอร์ ดังนั้นการใช้เลเซอร์ในการทำตานั้น โดยทั่วไปการใช้เลเซอร์จะมีประโยชน์น้อยมากกว่าสิ่งที่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงผ่าตัดจะมีข้อเสียระหว่างการผ่าตัดที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ไม่เรียบร้อยหรือไม่ระวัดระวัง ถ้าโดนดวงตาจะทำให้เกิดอันตรายมากกว่า ซึ่งผู้ป่วยต้องสอบถามกับศัลยแพทย์ในการทำผ่าตัดให้ละเอียดในการทำตา กรณีที่มีอายุมากหางคิ้วจะตกเยอะอายุตั้งแต่ 45-60 ปีขึ้นไปจะมีหางตาตกขึ้นมากและริ้วรอยตีนกาจะเป็นปัญหาที่พบบ่อย การทำตาจะไม่รวมทำผ่าตัดหางตาตกหรือตีนกา ถ้าหางตาหรือหางคิ้วตกมากจะต้องเป็นการยกหางคิ้วหรือดึงหน้า แต่ถ้าไม่ได้ดึงหน้าต้องตัดหนังส่วนที่เกินบริเวณหางตาออกและจะมีแผลที่หางตาเพิ่ม ระยะเวลา 2-3 เดือนแผลจะเริ่มจางแต่ยังคงมีรอยแผลอยู่ ซึ่งก็ยังดีกว่าที่จะมีริ้วรอย ถ้าไม่ตัดหนังเพิ่มก็จะดูไม่สวย แต่ต้องยอมรับว่ามีแผลเป็นเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นบริเวณหางตา

 

วิธีการเปิดหัวตา

ทำในกรณีผู้ป่วยมีหัวตาที่ปิดลงมาบริเวณตาที่มองไม่เห็นมุมตาด้านใน ทำให้ความกว้างของเบ้าตาด้านในดูลดลง ซึ่งมักจะเป็นในคนแถบเอเชีย การเปิดหัวตาจะทำให้เบ้าตา ในบริเวณหลืบที่ปิดหัวตานั้นหายไป จะทำให้ตานั้นดูกว้างและยาวขึ้น แต่ก็มีข้อเสีย คือ หัวตาจะมีแผลเป็นเล็กน้อย กรณีเหล่านี้บางครั้งคนไข้จะมีแผลเป็นได้แต่ส่วนใหญ่มักจะดี ซึ่งบางคนก็อาจจะมีแผลเป็นนูนขึ้นมา ต้องวิเคราะห์ปัญหาให้เข้าใจ เพราะถ้ามีแผลเป็นนูนก็ต้องรักษาต่อและจะเห็นรอยชัดได้หลายเดือน ซึ่งก็ต้องหาศัลยแพทย์รักษาต่ออีกเช่นกัน การเปิดหัวตาต้องคำนึงเรื่องแผลเป็นนูนเกิดขึ้นตามมาด้วย ดังนั้นเปิดหางตาจะเห็นผลน้อยและไม่เป็นที่นิยมทำการผ่าตัดกัน