การดึงหน้า

การดึงหน้า

การดึงหน้าให้ตึงเหมาะกับคนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป มีผิวหนังหย่อนยาน, คิ้วตก, แก้มหย่อน, คอหย่อนกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าตก ดูไม่สดใส อาจจะใช้วิธีอื่น เช่น เครื่องความร้อนต่าง ๆ หรือเครื่องเลเซอร์ ทำให้เกิดความร้อนตัว Collagen ใต้ผิวหนังกระชับตึงขึ้น