การเสริมคาง

การเสริมคาง

คนที่มีคางสั้นนั้นสามารถทำให้คางยาวขึ้นมาได้ ด้วยการฉีดหรือการเสริมวัสดุ การฉีดคางจะฉีดด้วย Filler แต่จะอยู่ได้ไม่ถาวรและมีรูปร่างสวยสู้การเสริมวัสดุไม่ได้ ทำได้เพียงชั่วคราว