การทำตาสองชั้น

การทำตาบน

การทำตาใน Case การทำศัลยกรรมตกแต่งนั้นจะแบ่งเป็นการทำตาบนและตาล่าง การทำเปลือกตาบนมักจะทำในวัยมากแล้วก็จะเป็นการแก้ไขหนังตาตกหรือตา 2 ชั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ว่าหนังตาหย่อนมากน้อยแค่ไหนมีไขมันหรือไม่