แปลงเพศจากชายเป็นหญิง

การผ่าตัดแปลงเพศ

การผ่าตัดแปลงเพศ สรุปแล้วทำได้ 2 วิธี คือ
1. ใช้ผิวหนังตัวเองในการทำทำช่องคลอด
2. การใช้ลำไส้ของตัวเองในการทำช่องคลอด